• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000225300

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Młodych Talentów w Dębicy

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000225300.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją Stowarzyszenia jest wspieranie kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez artystycznych pogłębiających zainteresowania muzyką, wspieranie aktywności młodych artystów w zakresie kultury i sztuki.
Naszym celem z jednej strony jest promocja najzdolniejszych uczniów, umożliwianie im ustawicznego dokształcania, koncertowania, brania udziału w licznych przesłuchaniach, warsztatach, konkursach, przegladach itp., zaś z drugiej strony zapewnienie mieszkańcom miasta, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, możliwości udziału w imprezach artystycznych, tym samym przyczyniając się do wychowania pokolenia młodych ludzi wrażliwych na muzykę, kulturę i sztukę.
Działalność artystyczna naszych uczniów i nauczycieli niewątpliwie stanowi znakomitą promocję miasta i powiatu w kraju i za granicą.

Działania Stowarzyszenia skierowane są głównie do dzieci i młodzieży dębickich przedszkoli i szkół, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z placówek integracyjnych jak również do społeczności miasta Dębicy i okolic, w tym ludzi starszych i niepełnosprawnych (np. pensjonariuszy Domu Spokojnej Starości czy Domu Opieki Spoecznej). W tym celu współpracujemy z licznymi instytucjami (Starostwo Powiatowe).
Formy naszych działań obejmują organizację różnorodnych imprez artystycznych np. koncerty, konkursy i przesłuchania, które zależnie od potrzeb przyjmują formę bajek, pogadanek o muzyce itp.

Aktualnie w przygotowaniu są naastępujące imprezy artystyczne:
- Koncert niespodzianka "Witaj Mikołaju"
- Koncert w Domu Pomocy Społecznej "Lulajże Jezuniu"
- Koncert karnawałowy
- Koncert WOŚP
- Koncert kolęd pt. "Kolędować Małemu"
- Konkurs Wiedzy o Kmpozytorach - "Życie i twórczość Fryderyka Chopina"
- Koncert kolęd w Domu Dziecka "Hanka" pt. "Hej, kolęda, kolęda"
- Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
- Popis choreograficzny dla rodziców pt. "Muzyka dźwiękiem i gestem malowana"
- Koncert w wykonaniu profesjonalnych artystów (pianista Yamamoto, W. Malicki, skrzypek K. Jakowicz, S. Tomasik)
- Poranki muzyczna dla przedszkoli
- Koncerty z okazji 250-lecia urodzin Mozarta
- Konkurs Skrzypcowy o zasięgu Wojewódzkim pt. "Regionalne Spotkania Smyczkowe"
- Koncert plenerowy dla mieszkańców miasta
- Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca.