• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000225682

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Daj Mi Czas"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000225682.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, wspierającą edukację i wychowanie dzieci i młodzieży. Promujemy alternatywne metody edukacyjne, pedagogiczne i wychowawcze, wychodząc z założenia, iż wykorzystanie w sposób optymalny olbrzymiego potencjału i naturalnej ciekawości świata drzemiących w dzieciach - przy pomocy odpowiedniego przewodnika (nauczyciela) - pozwoli wychować kreatywnych, otwartych i światłych ludzi, przygotowanych wszechstronnie do zmierzenia się z dorosłym życiem. Chcemy, aby dzieci otrzymały możliwość jak najlepszego startu, aby mogły w przyszłym życiu zajmować się w sposób twórczy tym, co przyniesie im przede wszystkim satysfakcję.

1. Fundacja "Daj mi czas" jest pozarządową organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalność społecznie użyteczną.
2. Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkich działań na rzecz ogółu społeczności, zwłaszcza osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej związanych z:
- upowszechnianiem i poszerzaniem wiedzy o alternatywnych metodach edukacyjnych, pedagogicznych i wychowawczych
- rozpowszechnianiem wiedzy na temat właściwych sposobów realizacji tychże metod
- rozpowszechnianiem wiedzy o efektach stosowania alternatywnych programów edukacyjnych, wychowawczych i pedagogicznych.