• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000225818

Formularze PIT 2017/2018 dla Hospicjum im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki przy Parafii Świętych Polskich Braci Męczenników

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000225818.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Hospicjum tworzy się w celu świadczenia aktów miłości bliźniego poprzez otoczenie chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej i innych chorób w stanie terminalnym wszechstronną opieką medyczną, duchową, psychologiczną i społeczną.
Hospicjum otacza również rodziny opieką duchową, psychologiczną i społeczną.

Hospicjum prowadzi nieodpłatnie dla osób korzystających ze świadczeń działalność statutową w następującym zakresie:
a) szpitalnictwo,
b) praktyka lekarska,
c) działalność fizjoterapeutyczna,
d) działalność pielęgniarek i położnych,
e) działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna,
f) działalność paramedyczna,
g) pomoc społeczną pozostała,
h) działalność związaną z organizacją targów i wystaw,
i) kształcenie osób dorosłych.
Celem opieki hospicyjnej jest umożliwienie chorym najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby poprzez leczenie objawowe, pielęgnację oraz towarzyszenie im i ich rodzinom w trudnej drodze cierpienia jaką razem przechodzą.
Opieka hospicyjna i udzielane świadczenia zdrowotne są bezpłatne dla wszystkich chorych przyjętych pod opiekę.
Celem hospicjum jest udzielanie świadczeń zdrowotnych bez zysków materialnych.
Jest organizacją pożytku publicznego.

Prowadzone działania
1. Centrum hospicjum domowego
Hospicjum w środowisku chorego w stałej opiece przebywa dziennie około 150 chorych.
2. Oddział stacjonarny (18 łóżek)
3. Oddział dziennego pobytu (30 miejsc)
Spotkania raz w tygodniu w czwartki, w których uczestniczą chorzy z opieki domowej zdolni opuścić dom.
4. Poradnia medycyny paliatywnej czynna:
poniedziałek 10.00-12.00, 16.00-18.00
wtorek 10.00-12.00
środa 10.00-12.00
czwartek 10.00-12.00, 16.00-18.00
piątek 10.00-12.00
5. Poradnia żywieniowa
6. Centrum edukacji medycyny paliatywnej
Szkolenia z zakresu opieki paliatywnej:
dla studentów wydziału lekarskiego Akademii Medycznej
dla studentów fizjoterapii Akademii Medycznej
dla studentów wydziału pielęgniarskiego Akademii Medycznej
Specjalizacja dla pielęgniarek z całej Polski
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek z zakresu "terapia bólu"
7. Centrum szkolenia wolontariatu
W celu zapewnienia fachowej i stałej pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym wojewoda kujawsko pomorski i dyrektor hospicjum ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy powołali Centrum Edukacji i Wsparcia, które szkoli rocznie ok. 100 wolontariuszy.
Dla potrzeb hospicjum odbywają się miesięczne szkolenia, w których uczestniczy ok. 10 osób miesięcznie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!