• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000226770

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej "Crescendo"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000226770.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Stowarzyszenia jest: działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie miasta i regionu, edukacji kulturalnej, głównie muzycznej, wspieranie Państwowej Szkoły Muzycznej, udzielanie pomocy uzdolnionej artystycznie młodzieży z miasta i regionu znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, działanie na rzecz integracji europejskiej.

Prowadzone działania
-Organizowanie koncertów edukacyjnych oraz koncertów muzyków profesjonalnych,
-pomoc uzdolnionej artystycznie młodzieży z miasta i regionu,
-współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia.
Odbiorcami są dzieci i młodzież z miasta i regionu, również osoby dorosłe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!