• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000227661

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja imienia Leszka Podkańskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000227661.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celami Fundacji są:
1) wspieranie rozwoju nauki,
2) wspieranie kultury,
3) wspieranie rozwoju oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu,
4) podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dzieci i młodzieży,
5) wspieranie uzdolnionej młodzieży oraz dzieci, a także młodzieży i dzieci niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i finansowanie:
a. stypendiów dla dzieci i młodzieży według programów zatwierdzonych przez Radę Fundatorów;
b. imprez, konkursów, wydarzeń sportowych, naukowych oraz kulturalnych;
c. realizowanie inwestycji wynikających z celów Fundacji
2) przyznawanie nagród i wyróżnień
3) dotowanie, sponsorowanie, wspieranie placówek, szkół i podmiotów prowadzących działalność oświatową, naukową, kulturalną, sportową lub medyczną.

Prowadzone działania
Fundacja powstała w celu podejmowania działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia głównie dzieci i młodzieży; wspierania uzdolnionej młodzieży oraz dzieci, a także młodzieży i dzieci niepełnosprawnych; wspierania rozwoju oświaty, nauki, wychowania, kultury fizycznej i sportu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!