• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000227948

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym - "Być Jak Inni"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000227948.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Jesteśmy zespołem specjalistów chcących nieść skuteczną pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności dzieciom autystycznym, niepełnosprawnym intelektualnie, z porażeniem mózgowym oraz innymi dysfunkcjami.

Wśród nas są: lekarze, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy specjalni, terapeuci integracji sensorycznej, wolontariusze z dyplomami pokrewnych specjalności i inne osoby zaangażowane w działalność naszej Fundacji.

Celem naszej Fundacji jest:
-Wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, opiekunom i specjalistom
-Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, opieki i lecznictwa nad osobami niepełnosprawnymi
-Współpracy z organizacjami i instytucjami zajmującymi się niepełnosprawnymi
-Podejmowanie działań na rzecz obrony interesów i praw dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Nasza Fundacja prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapeutyczno - Rehabilitacyjny Dla Dzieci, w ramach którego działają:
-Poradnia Dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
-Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
-Poradnia Logopedyczna
-Gabinet Rehabilitacji Ruchowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!