• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000228621

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych "Sylwetka Trójmiasta"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000228621.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Fundacji jest działalność edukacyjna i prozdrowotna w zakresie:
1.wspomagania ośrodków, organizacji i podmiotów zajmujących się propagowaniem zdrowego stylu życia oraz terapią otyłości, nadwagi oraz innych chorób cywilizacyjnych;
2.wspierania działalności naukowej i naukowo-badawczej związanej z problemami dotyczącymi otyłości, nadwagi, innych chorób cywilizacyjnych, aktywności fizycznej i uzależnień oraz wpływu czynników zewnętrznych na zdrowie człowieka;
3.niesienia pomocy humanitarnej, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
4.rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób z nadwagą, otyłością, chorobami sercowo naczyniowymi, chorobami nowotworowymi i cukrzycą;
5.współpracy z wiodącymi ośrodkami medycznymi w kraju i na świecie;
6.działania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży z problemami związanymi z nadwagą, otyłością i innymi chorobami cywilizacyjnymi;
7.profilaktyki w zakresie spędzania czasu wolnego dzieci i dorosłych oraz profilaktyki uzależnień;
8.Prowadzenie programów diagnostycznych i profilaktycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych w szczególności z zakresu bariatrii, onkologii, kardiologii i diabetologii;
9.prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjno-sportowych w celach prozdrowotnych;
10.prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjno-sportowych dla osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!