• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000228866

Formularze PIT 2017/2018 dla Małopolska Fundacja Ratowania Wzroku

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000228866.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Małopolska Fundacja ratowania Wzroku "Dar Widzenia" ma na celu rozwój okulistyki w Polsce oraz wspieranie działań w zakresie nowych metod leczenia i zapobiehgania chorób narządu wzroku, w szczególności onkologii okulistycznej. Pragniemy wspierać naukowy rozwój lekarzy oraz upowszechniać najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie okulistyki. Cele te pragniemy osiągnąć przez:
- nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi organizacjami w zakresie celów fundacji,
- współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
- wspieranie badań naukowych w zakresie okulistyki, onkologii okulistycznej, chirurgii okulistycznej i nauk pokrewnych,
- szkolenia krajowe i zagraniaczne lekarzy i studentów,
- pozyskiwanie sprzętu, aparatury medycznej i materiałów służących celom diagnostycznym, terapeutycznym i naukowym,
- gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację celów Fundacji.

Prowadzone działania
W wyniku Kampanii "Święta Łucja", w grudniu 2005 roku otwarto poczekalnię dla dzieci - pacjentów w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej UJ w Krakowie, ul. Kopernika 38. W starym, zabytkowym budynku Kliniki nie było dotąd specjalnej przestrzeni przyjaznej dzieciom, pomimo iż stanowią one znaczną część pacjentów.
Wyposażenie poczekalni pochodzi z darowizn rzeczowych i pieniężnych, uzyskanych przez Fundację. Poczekalnia zapewnia dzieciom i rodzicom spędzenie czasu przed i w trakcie badań w miłej atmosferze, w przytulnym i kolorowym wnętrzu, pośród zabawek i książek. W ten sposób można łatwiej zapomnieć o bólu i stachu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!