• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000229573

Formularze PIT 2017/2018 dla Ludowy Klub Sportowy "Megawat" Świerże Górne

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000229573.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych na terenie działalności Klubu upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport oraz organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Klub realizuje swoje cele przez:
1. Prowadzenie działalności szkoleniowej i zajęć sportowych
2. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych
3. Uczestniczenia w rozgrywkach i zawodach sportowych
4. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu
5. Zapewnienie odpowiednich obiektów urządzeń i sprzętu dla prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu
6. Współdziałanie z ogniwami władzy samorządowej, administracji państwowej i organizacjami społecznymi
7. Organizuje i prowadzi wszelką działalność zmierzającą do stałego rozwoju kultury fizycznej i sport
8. Propaguje kulturę fizyczną i sport w różnych dyscyplinach i formach na rzecz lokalnej społeczności dzieci i młodzieży i dorosłych
9. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu
10. Współdziałanie z organizacjami sportowymi placówkami i innymi instytucjami w zakresie działalności statutowej Klubu.