• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000229791

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocników "Oratorium im. Św. Antoniego" w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000229791.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Pomoc społeczna świadczona dzieciom i ich rodzinom: żywienie odzież, obuwie, sprzęt, pomoc w nauce i spędzanie czasu wolnego (wolontariusze- studenci Akademii Świętokrzyskiej), pomoc medyczno-higieniczna (opiekunowie-emerytowani lekarze).

Odbiorcy to głownie dzieci z ubogich, patologicznych, niepełnych rodzin.
Zapewniamy dzieciom od godziny 15 do 18, 19 możliwość korzystania ze świetlicy i z posiłków (kanapki, herbata, bądź gorący posiłek i deser (owoce, ciastka, nabiał). Dzieci w świetlicy odrabiają lekcje, bądź bawią się. Opiekunami są wolontariusze: studenci, emerytowani pracownicy służby zdrowia, socjolog, psycholog, Ojcowie Benedyktyni, którzy zawsze służą pomocą nie tylko duchową.
Celami Stowarzyszenia są: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna, działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie nauki i edukacji, oświaty i wychowania, w zakresie krajoznawstwa- wypoczynek dzieci- kolonie, upowszechnienie kultury fizycznej i sportu- zajęcia systematyczne na basenie, podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocja i organizacja wolontariatu. Realizujemy działania przez tworzenie i finansowanie wspólnoty świetlicy środowiskowej "Oratorium św Antoniego", współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!