• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000233408

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 21

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000233408.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Wspomaganie ZS 21 w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych.
2. Pomoc zs 21 w utrzymaniu i rozwoju bazy szkoły.
3. Dążenie do rozwoju ucznia zgodnie z jego indywidualnymi zainteresowaniami, potrzebami i predyspozycjami.
4. wspieranie, w pierwszej kolejności, uzdolnionych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
5. Kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych.
6. Wspieranie uczniów, rodziców i szkoły w zakresie organizowania pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
7. Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych fundując im stypendia i umożliwiając dostęp do różnego rodzaju żródeł wiedzy.
8. Wsieranie ZS nr 21 przy realizacji zakupów pomocy dydaktycznych, wyposażania szkoły i drobnych remontów.
9. Wspieranie ucznów znajdujacych sie w trudnych warunkach materialnych poprzez udzeelanie stypendiów.
10. Wspieranie osób niepełnosprawnych.
11. organizowanie kontaktów współpracy z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami na terenia miasta Gorzowa Wlkp.

Prowadzone działania
Wspomaganie uczniów, uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców.