• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000234479

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000234479.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Naszym celem jest:
-pielęgnowanie tradycji Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Prudniku poprzez organizowanie cyklicznych zjazdów absolwentów szkoły (11 września 2010r. - kolejny już 9-ty dla maturzystów z lat: 1947, ...., ..., ...., 2000);
-promowanie absolwentów szkoły w środowisku lokalnym, polegające na eksponowanie ich wiedzy i umiejętności przydatnych w rozwoju społeczno-gospodarczo-kulturalnym;
-upowszechnianie wiedzy wśród osób starszych (prowadzenie Uniwersytetu Złotego Wieku "Pokolenia") poprzez ich aktywizację intelektualną, fizyczną i społeczną - realizowaną podczas wykładów, kursów komputerowych, nauki języków obcych, zajęć rekreacyjnych (basen, joga, tai-chi) oraz zajęć integracyjnych (wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kin, teatrów, opery, na wystawy);
-działanie na rzecz środowiska lokalnego i regionu - poprzez współpracę ze stowarzyszeniem zwykłym "Diana" w celu odtworzenia w parku miejskim centrum spotkań integracyjnych całych rodzin, przy Pawilonie Muzycznym z muzyką, śpiewem i tańcem (jak onegdaj bywało...).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!