• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000234513

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000234513.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele:
1. Wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami polegającej na aktywnej działalności mającej na celu wszechstronne zaspokajanie potrzeb chorych (w sferach: fizycznej, emocjonalnej, społecznej i duchowej), skupiającej się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny oraz obejmującej leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie, a także opieki w czasie umierania i w okresie żałoby, przy czym celem tej opieki nie jest przedłużanie ani skracanie życia, ale poprawa jego jakości.
2. Wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie.
3. Wprowadzanie oraz rozwijanie idei i modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Polsce i za granicą.
4. Przeciwdziałanie marginalizacji rodzin pozostających pod opieką Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.
5. Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
6. Wspieranie i świadczenie usług zdrowotnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami polegającej na leczeniu chorych w szczególności w zakresie:
a) żywienia dojelitowego
b) wentylacji domowej inwazyjnej i nieinwazyjnej
c) tlenoterapii
d) rehabilitacji.

Obecnie opiekujemy się grupą 42 nieuleczalnie chorych dzieci, które zamieszkują obszar całego województwa zachodniopomorskiego. Dodatkowo sprawujemy opiekę nad 44 pacjentami wymagającymi żywienia dojelitowego w warunkach domowych oraz chorymi onkologicznie osobami dorosłymi z terenu Gminy Miasto Szczecin (na ten moment jest ich 20).