• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000235361

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Albertówka

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000235361.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Podstawowym celem Fundacji jest wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności bezdomnych, bezrobotnych, ludzi upośledzonych, społecznie słabych lub niepełnosprawnych oraz dotkniętych przemocą rodzin, jak również osób uzależnionych i ich rodzin.
2. Działalność Fundacji w sferze działań publicznych prowadzona jest wyłącznie na rzecz ogółu społeczeństwa oraz jest jej wyłączną działalnością statutową.

Prowadzone działania
"Fundacja ALBERTÓWKA" powstała dzięki osobie ks. dra Franciszka Głoda, który jest jej fundatorem i założycielem. Pomysł powołania do życia naszej fundacji zrodził się w oparciu o osobiste, wieloletnie doświadczenie Księdza w pracy z ludźmi bezdomnymi, wyrzuconymi na margines społeczeństwa.
Osoby, które ks. Franciszek kilka lat temu zaprosił do współpracy, tworzą dziś Radę i Zarząd Fundacji i tak jak On, niosą pomoc potrzebującym.

Wszystkich chętnych, którzy pragną włączyć się w dzieło niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, zapraszamy do naszego ośrodka w Jugowicach, do tzw. Albertówki. W każdą trzecią sobotę miesiąca organizujemy DZIEŃ OTWARTY w siedzibie Fundacji.
Jeśli chciałbyś zostawić lekarstwa, ubrania, środki czystości, żywność itp., zobaczysz do kogo bezpośrednio trafiają. Jeśli pieniądze, również pokażemy Ci jak są wykorzystane!
Członkowie Rady i Zarządu nie pobierają żadnych diet, gdyż każdy z nich pracuje czynnie zawodowo, dlatego też każdy zdobyty grosz staramy się wydać uczciwie na cel, który nas połączył.

Zapraszamy do współpracy wszystkie chętne osoby, które chciałyby nieść pomoc potrzebującym.