• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000237519

Formularze PIT 2017/2018 dla Nyatri - Fundacja Pomocy Dzieciom Tybetu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000237519.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Fundacji jest organizacja wszechstronnej działalności w zakresie pomocy uchodźcom tybetańskim, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym mającej na celu zachowanie przy życiu narodu tybetańskiego wraz z jego unikalnym w świecie dziedzictwem kulturowym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) pomoc finansową i rzeczową dla uchodźców tybetańskich;
b) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia uchodźców tybetańskich;
c) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji ośrodków dla uchodźców tybetańskich;
d) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji uchodźców tybetańskich;
e) działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

Fundacja opiekuje się sierocińcem Bon Children’s Home (BCH) położonym w wiosce Dolanji w indyjskich Himalajach. Działa na różnych płaszczyznach o charakterze wolontarystycznym i charytatywnym.

Programy realizowane przez fundację:
1. Adopcja serca.
2. Pomoc finansowa sierocińcowi, pozwalająca na rozbudowę, remonty, podnoszenie standardu życia mieszkających tam dzieci.
3. Wolontariat: wspiera bezpośrednio pracowników sierocińca w ich pracy na rzecz dzieci: lekcje angielskiego, pomoc medyczna, zajęcia pozaszkolne, pomoc techniczna.
4. Projekt edukacyjny: to program umożliwiający najzdolniejszym wychowankom BCH kształcenie w Polsce.
5. Wspieranie finansowe studentów - absolwentów tybetańskiego sierocińca Bon Children’s Home w Indiach.
6. Pełen zakres pomocy tybetańskiemu sierocińcowi Bon Children’s Home, Dolanji, h.P. Indie.