• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000238745

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Miłośników Gniezna

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000238745.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Działanie na rzecz rozwoju życia kulturalno - oświatowego, naukowego i artystycznego. Ocenianie potrzeb i wyrażanie opinii w imieniu środowisk twórczych i aktywu społecznego, w zakresie życia kulturalnego, oświatowego, naukowego i artystycznego wobec władz państwowych instytucji i organizacji społecznych. Upowszechnianie dotychczasowego dorobku twórczości: naukowej, artystycznej i kulturalnej. Działanie na rzecz ochrony zabytków i środowiska naturalnego miasta. Upowszechnianie wiedzy o mieście, jego przeszłości i dniu dzisiejszym. Obejmowanie patronatu nad Szlakiem Piastowskim.

Prowadzone działania
Skupienie instytucji, stowarzyszeń i ludzi, którym bliska jest historia miasta, jego zabytki, dzień dzisiejszy i rozwój w przyszłości. Organizowanie konferencji, spotkań, zebrań i sympozjów poświęconych problemom związanym z życiem Gniezna. Organizowanie wystaw, pokazów i konkursów. Zapewnienie pomocy finansowej i materialnej z przeznaczeniem na rozwój życia społeczno - kulturalnego. Prowadzenie własnej działalności wydawniczej. Nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami i instytucjami społeczno - kulturalnymi, naukowymi, artystycznymi i regionalnymi. Zorganizowanie uroczystości 10 - lecia odsłonięcia pomnika Bolesława Chrobrego. Wydanie publikacji o charakterze naukowym "Gniezno - studia i materiały historyczne". Zorganizowanie uroczystości jubileuszowej Towarzystwa.