• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000238796

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Razem Łatwiej"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000238796.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Niesienie pomocy osobom, aby mogły funkcjonować i godnie egzystować we wszystkich obszarach życia społecznego. Nasza troska i niesienie pomocy skierowane są do osób starszych, a także bezrobotnych poprzez prowadzenie dziennego ośrodka. Celem szczegółowym jest umożliwienie rozwijania zainteresowań, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz udziału w życiu społecznym starszych mieszkańców Szczecina, szczególnie zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie korzystania z:
- Codziennej prasy, dzienników, kolorowych czasopism,
- Internet połączony z nauką korzystania z niego,
- Nauka tańców m.in. latynoamerykańskich,
- Chodzenie z kijkami,
- Zajęcia gimnastyczno-rehabilitacyjne na sali z rehabilitantem,
- zajęcia gimnastyczno-rehabilitacyjne w basenie z rehabilitantem
- Zajęcia artystyczno- terapeutyczne,
- Nauka języka angielskiego,
- Zajęcia muzyko-terapii,
- Wyjścia do teatru, kina i na wystawy,
- Spotkania z medycyną,
- Wycieczki integracyjno-krajoznawcze,
- Spotkania z Radnymi Szczecina

Prowadzone działania
Mamy nadzieję, że poprzez prowadzone przez nas zajęcia seniorzy przestaną się czuć wyobcowani, niepełnowartościowi i niepotrzebni. Uaktywnią się i z czasem będą w stanie pomagać nie tylko sobie ale także innym. Staną się bardziej pogodni, otwarci, odporni na stres. Już teraz obserwujemy przejawy zwiększonej aktywności. Tworzą się nowe znajomości, koła zainteresowań, na zajęciach terapeutyczno-artystycznych widać elementy współzawodnictwa, które wyzwala inicjatywę. Wycieczki integracyjne, grupowe wyjścia do teatru, kina czy operetki, cieszą się takim powodzeniem, że nie zawsze jesteśmy w stanie zabezpieczyć potrzeby wszystkich chętnych. Uważamy, że taka cierpliwa i konsekwentna realizacja naszego programu przyczyni się do polepszenia jakości życia emerytów i rencistów a w rezultacie całej społeczności lokalnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!