• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000239622

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000239622.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Ochrona i zagospodarowanie obiektów zabytkowych regionu.
2. Szeroko pojęta promocję Kotliny Jeleniogórskiej jako wielkiego dziedzictwa kultury materialnej.
3. Kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości wśród mieszkańców regionu.
4. Promocję idei ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności zabytków architektury.
5. Działalność charytatywna.
6. Działanie na rzecz integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego dorobku kulturowego Polski, Niemiec, Austrii oraz Czech na terenie Kotliny Jeleniogórskiej.

Prowadzone działania
1. Działalność promocyjna skupiona na dziedzictwie kulturowym Kotliny Jeleniogórskiej pod nazwą Dolina Pałaców i Ogrodów.
2. Odbudowa zabytkowego folwarku w Bukowcu na integracyjne centrum - edukacyjno - szkoleniowe.
3. Rewaloryzacja XIX w. parku w Bukowcu z pełnym udostępnieniem go dla osób niepełnosprawnych wraz pełną dostępnością punktów widokowych.
4. Działania prowadzące do utworzenie Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej jako pierwszego kroku do wpisania tego terenu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
5. Działalność wydawnicza.