• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000243030

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Towarzystwo Pedagogiki Specjalnej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000243030.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Podstawowym celem Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Specjalnej jest udział w rozowju pedagogiki specjalnej i popularyzacja osiągnięć z tego zakresu.
1. Udział w rozwoju pedagogiki specjalnej,
2. Udział w rozwoju kultury pedagogicznej w społeczeństwie,
3. Popularyzacja osiągnięć z zakresu pedagogiki specjalnej i kultury pedagogicznej,
4. Działanie na rzec zosób o specjalnych potrzebach w celu umożliwienia im wszechstronnej rehabilitacji i edukacji.
Działania Towarztystwa są:
- bezpośrednio skierowane do dzieci i młodziezy specjalnej troski (organizowane są obozy integracyjno-rehabilitacyjne),
- pośrednio wpłtwające na polepszenie warunków egzystencji osób niepełnosprawnych (konferencje, szkolenia edukacyjne dla nauczycieli).

Prowadzone działania
Podjęcie przygotowań mających na celu zorganizowanie cyklicznych europejskich warsztatów dla osób pracujących z osobami o różnych zakresach i stopniach niesprawności, w tym dla osób pracujących z małymi dziećmi specjalnej troski. Kontynuacja działań na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych. Podjęcie działań na rzecz utworzenia Centrum Adaptacji dla Studentów z niepełnosprawnością. Starania mające na celu poprawę szaty graficznej Biuletynu informacyjnego PTPS. Przygotowanie i prowadzenie strony internetowej PTPS.