• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000245254

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym "Podaruj Uśmiech"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000245254.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1. Działalność profilaktyczna na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
2. Wspieranie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej dzieci niepełnosprawnych,
3. Wspieranie działań w zakresie ochrony praw dzieci niepełnosprawnych,
4. Ułatwianie dzieciom niepełnosprawnym korzystania z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy specjalistów,
5. Finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
6. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii,
7. Współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, w tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową,
8. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
9. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej zgodnej z celami Fundacji,
10. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji,
11. Promowanie przedsiębiorczości,
12. Świadczenie usług doradczych,
13. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy,
14. Działalność edukacyjna, terapeutyczna i uzupełniająca na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
15. Wykorzystanie nowych technologii informatycznych w edukacji i tworzeniu miejsc pracy.