• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000247819

Formularze PIT 2017/2018 dla Polski Klub Ekologiczny "Przyjaciele Ziemi"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000247819.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Koło wyznacza sobie misję ratowania i poprawy stanu środowiska, ochrony przyrody oraz życia i zdrowia człowieka.

Cele działania Koła są następujące:
1) uznanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej państwa,
2) ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona zwierząt, roślin i ochrona całego dziedzictwa przyrodniczego,
3) ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
4) kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowaniem równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji,
5) powszechna edukacja ekologiczna.

Prowadzone działania:
1) Realizacja programu "Edukacja ekologiczna dla mieszkańców Stalowej Woli i okolic"- organizowanie spotkań edukacyjnych jeden raz w miesiącu. Zapraszanie jako wykładowców:nauczycieli, leśników, psychologów, energetyków, urzędników i innych.
2) Zorganizowanie konkursów:"Najładniejszy i najbardziej funkcjonalny karmnik dla ptaków"- szkoły podstawowe.
3) Organizowanie co roku konkursu fotograficznego -"Cztery pory roku w obiektywie" - szkoły średnie. W 2008r.- podtemat "kwiaty"- Finał konkursu na przełomie października i listopada.
3) Wydanie ekomalowanki dla dzieci z przedszkoli, kalendarza ekologicznego, plakatów dotyczących segregacji odpadów.
4) Zorganizowanie wycieczek edukacyjnych, np.: ścieżką edukacyjną w Nadleśnictwie Rozwadów, do Charzewic, Grębowa czy na Kobylą Górę.
5) Powtórzenie Akcji "Ratujmy Kasztanowce" na terenie Powiatu Stalowowolskiego
6) Zainteresowanie władz miasta instalacją stacji "Psi pakiet", a także zadbanie o Park Pilata jedynego miejsca rekreacji dla mieszkańców Stalowej Woli.
7) Włączenie się do obchodów "Światowego Dnia Ziemi", wsparcie Akcji "Sprzątanie Świata", dokarmianie ptaków zimą.
8) Zorganizowanie 4.10.2007r. uroczystości dla członków Klubu z okazji Dnia Św. Franciszka z Asyżu patrona ekologów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!