• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000249217

Formularze PIT 2017/2018 dla Wiejskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000249217.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Jesteśmy organizacją pozarządową, samopomocową, o celach niedochodowych, utrzymującą się głównie z darowizn, niewielkich datków i własnych składek. Członkowie naszego stowarzyszenia to zarówno osoby upośledzone umysłowo jak i ruchowo oraz ich opiekunowie. Jak sama nazwa mówi jesteśmy organizacją zlokalizowaną na wsi, skupiającą osoby z wiosek . Rzeczą wiadomą dla wszystkich jest, że obszary wiejskie mają ograniczony dostęp do korzystania z infrastruktury społecznej i form życia społecznego, tym bardziej jeżeli mamy na myśli osoby niepełnosprawne. Poprzez wszechstronne formy rehabilitacji, organizowanie imprez integracyjnych staramy się wyrównać ich szansę na godne i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Dla rodziców dzieci specjalnej troski prowadzimy różne formy poradnictwa i wsparcia. Głównym cele stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. O tym jak bardzo jesteśmy potrzebni świadczy choćby nawet fakt pozytywnej opinii wśród wiejskiej społeczności lokalnej oraz rosnąca wciąż liczba członków. Chcemy uruchomić rehabilitację środowiskową polegającą na indywidualnej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania oraz hipoterapię i zajęcia na krytej pływalni.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!