• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000249221

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Szkoła Bez Barier w Łapach

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000249221.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Prowadzone działania:
1. Prowadzimy zbiórki produktów spożywczych przed świętami Bożego Narodzenia (przekazujemy je rodzinom potrzebującym wsparcia w naszej lokalnej społeczności)
2. Wspieramy projekt "Szkoła Szans",
3. Prowadzimy projekt "Od Karolka- do Karola" (organizacja obozów i turniejów wyjazdowych dla koszykarzy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach);
4. Projekt-"Powszechna nauka pływania";
5. Projekt "Englsh Teathing";
6. Projekt cykliczny "Jesienne Biegi Uliczne" (o zasięgu regionalnym i z udziałem osób niepełnosprawnych);
7. Organizujemy zajęcia dodatkowe- rozwijające zainteresowania dla dzieci szkolnych
8. Dofinansowujemy wyjazdy na wycieczki dzieciom najbiedniejszym lub zakupujemy podręczniki;
9. Organizujemy pikniki integracyjne dla dzieci szkolnych i niepełnosprawnych
10. Doposażamy sale terapii zajęciowej, terapii ruchowej lub świetlice w pomoce dydaktyczne lub niezbędne sprzęty (materace, basen z piłeczkami, ławeczki, rowerek stacjonarny, zabawki, gry).