• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000249623

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Sancta Familia" we Wrocławiu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000249623.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Działalność na rzecz oświaty, kultury, sztuki, dobroczynności i pomocy społecznej, zdrowia, ochrony zabytków, praw obywatelskich.

Fundacja na co dzień realizuje cztery duże projekty, a od ich odbiorców nie są pobierane opłaty:

1. Kuchnia Charytatywna - czynna sześć dni w tygodniu jadłodajnia dla osób najuboższych, bezdomnych, bezrobotnych. Codziennie wydawane jest ok.200 ciepłych posiłków, dzienna racja pieczywa, ew. inne produkty, którymi w danym momencie dysponujemy. Nie obowiązują karnety, skierowania z MOPS. Osoby potrzebujące znajdą wsparcie i otrzymają posiłek.

2. Ośrodek Aktywizacji Osób Starszych - projekt skierowany do osób starszych. Skupia ponad 70 osób, regularnie spotykających się na wspólnych spotkaniach, razem i w mniejszych grupach zw.sekcjami (brydżowa, rękodzielnicza, sportowa). W ramach działalności Ośrodka organizowane są wycieczki po Dolnym Śląsku, grzybobrania, ogniska. Nasi seniorzy odwiedzają teatr, filharmonię, kino i muzea. Spotykają się na ciekawych wykładach i prelekcjach. Nie ma żadnych granic wiekowych ( zapraszamy również osoby mocno zaawansowane wiekowo) - liczy się tylko chęć spotkania!

3. Poradnia Rodzinna - w której bezpłatnych porad udzielają psycholodzy, pedagog, terapeuta uzależnień, doradca życia rodzinnego. Nasi specjaliści pracują zarówno z rodzinami (w kryzysie, z trudną młodzieżą, itp), ale i prowadzą indywidualne spotkania i terapie psychologiczne osób dorosłych w pełnym zakresie.

4. Ośrodek Poradnictwa Obywatelskiego - w ramach którego udzielane są bezpłatne porady prawne.

W swych działaniach Fundacja współpracuje m.in. z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Wrocławskim Bankiem Żywności oraz prywatnym darczyńcami i innymi organizacjami pozarządowymi.