• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000254109

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu "Nadzieja"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000254109.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Służenie ludziom i organizacjom poszukującym pomocy ze strony wolontariuszy - czyli ludzi dobrej woli.
Pomagamy ludziom w starszym wieku, którym doskwiera samotność bądź niedołężność i nieporadność życiowa.
Pomagamy dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym przez niefrasobliwość swoich rodziców - oddziaływając wychowawczo i organizując pomoc w nauce w celu wyrównywania szans edukacyjnych.
Organizujemy imprezy okolicznościowe np. Dzień Dziecka, Mikołajki, Zabawy Noworoczne, wycieczki.
Naszym celem jest łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Staramy się dać dzieciom nadzieję na "lepsze jutro", szczęście oraz pokazać, że nawet najskrytsze marzenia się spełniają!

Prowadzone działania
- Od marca 2007 roku realizujemy projekt Łowickie Centrum Aktywności Społecznej "Brama". Adresatami naszego projektu jest lokalna młodzież oraz dzieci z terenów wiejskich w powiecie łowickim. Projekt skierowany jest także do osób niepełnosprawnych, dotkniętych patologią w rodzinie i tych, którym brakuje kontaktu z rówieśnikami i spokojnego miejsca do nauki i zabawy.
- Realizacja zadania publicznego - Zwiększanie skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!