• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000254936

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom "Wioska Serca imienia Jana Pawła II"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000254936.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Fundacja ”Wioska Serca im. Jana Pawia II” realizuje przesłanie ewangelicznej miłości i nauczania wielkiego Polaka Papieża Jana Pawła II.

Budowa ”żywego” pomnika wdzięczności dla Papieża Jana Pawia II, dla którego troska o dzieci, zwłaszcza pokrzywdzone przez los, była zawsze bliska.

Pomoc sierotom rzeczywistym i społecznym poprzez stworzenie dla nich prawdziwego domu - budowa osiedla domków jednorodzinnych. Wybudowanych zostanie 10 do 12 domków w każdym z nich przybrani rodzice wychowywać będą od 6 do 10 dzieci, które wcześniej mieszkały w domach dziecka.

Budowa Domu Seniora przeznaczonego dla samotnych starszych ludzi. Lokalizacja Domu Seniora w bezpośrednim sąsiedztwie dzieci ma na celu integrację seniorów i dzieci, a dzięki temu symbiozę doświadczenia życiowego ludzi starszych z radością i ciekawością świata dzieci.

Los sierot nie jest obojętny dla nikogo, kto posiada ludzkie serce. Trudno znaleźć Polaka, którego serce nie bije wdzięcznością dla wielkiego Papieża - Jana Pawła II.

Nadszedł czas, aby nauka Papieża przybierała konkretny kształt. ”Wioska Serca”, która wyrośnie z naszej miłości i zaangażowania, będzie realizacją tej właśnie idei.

Zwracamy się z gorącym apelem do:
-przedsiębiorców i firm
-osób fizycznych
-wszystkich ludzi dobrej woli
o wsparcie tego szlachetnego dzieła.

Nazwy firm i nazwiska ofiarodawców indywidualnych zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej: www.wioskaserca.pl

Prowadzone działania
Wszelkie informacje na temat Fundacji można odnaleźć na stronie internetowej Fundacji www.wioskaserca.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!