• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000263584

Formularze PIT 2017/2018 dla Lions Club Gedania-Gdańsk

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000263584.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Programy stałe:

1. Opieka nad dziećmi z Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 27 w Gdańsku - Oliwie przy ul Piastowskiej 35/37;
-organizacja świątecznych spotkań Mikołajkowych od 1995 r, oraz Dnia Dziecka
-zakup specjalistycznego sprzętu szkolnego i rehabilitacyjnego,
-zakup wyposażenia dla szkolnej pracowni drewna oraz gabinetu logopedycznego,
-pomoc w finansowaniu drobnych remontów w budynku szkoły, rewitalizacja otoczenia szkoły, chodniki, zieleń, ogródek jordanowski

Inne zrealizowane projekty:
-zakup sprzętu medycznego (inkubatory, pompy infuzyjne, pulsoksmetery, bilirubinometr) do podtrzymywania życia noworodków, dla Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku Zaspie oraz dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku,
-pomoc osobom indywidualnym w sfinansowaniu operacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz udziału dzieci w letnich obozach wypoczynkowych,
-pomoc osobom poszkodowanym w powodziach,
-zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z ośrodka w Gdańsku Sobieszewie,
-finansowanie zakupów urządzeń wspomagających rehabilitację do SALI Doświadczania Światła w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Gdańsku - Sobieszewie oraz samochodu dla hospicjum ks. Dutkiewicza (wspólna inicjatywa klubów z Trójmiasta i Kościerzyny)

Od rozpoczęcia działalności klubu na cele charytatywne przeznaczono ponad 700 tys. zł.
19.07.2012 r.