• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000264523

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000264523.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja została powołana w celach:
- niesienia pomocy pokrzywdzonym, bezpańskim, chorym zwierzętom
- wspierania wszelkich działań i organizacji mających na celu zwalczanie bezdomności oraz okrucieństwa wobec zwierząt
- udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym
- ochrony środowiska i ochrony zwierząt.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- niesienie pomocy zwierzętom porzuconym oraz pokrzywdzonym poprzez umieszczanie ich w azylach i istniejących schroniskach dla bezdomnych zwierząt
- prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej
- finansowanie leczenia bezdomnych zwierząt (realizowanie programu sterylizacji i kastracji)
- prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, działalność adopcyjną
- zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji
- upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska
- wspieranie istniejących organizacji związanych z opieką nad zwierzętami i ochroną środowiska naturalnego
- organizowanie i wspieranie akcji propagandowych oraz edukacyjnych związanych z ochroną zwierząt, a w szczególności propagujących adopcje bezdomnych zwierząt
- współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym
- wspieranie prac naukowo-badawczych
- współpracę z policją oraz strażą miejską.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!