• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000265951

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi "Przytulisko"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000265951.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
W Przytulisku pod Buskiem schronienie znajduje około 180 psów.
Wiele z nich zostało uratowanych przed cierpieniem a nawet okrutną śmiercią.

Przytulisko ma ogromne potrzeby, m.in.: budowa wystarczającej liczby boksów, dostarczenie potrzebnego pożywienia. Dużych środków finansowych wymaga również opieka medyczna w postaci: szczepień, leczenia chorób, zabiegów sterylizacji i kastracji.

Część środków finansowych, przeznaczonych wyłącznie na pomoc medyczną, Fundacja pozyskuje z UMiG w Busku Zdroju. Niestety, środki te nie wystarczają na pokrycie ponoszonych na ten cel wydatków.

Pani Danusia - założycielka przytuliska - sama prowadząca to całe stadko, to złota osoba i najskromniejszy człowiek, jakiego spotkaliśmy. Sama zajmuje się tym psiakami, poświęcając się im bezgranicznie (wolontariuszki opiekują się psiakami w weekendy).

W ramach swoich ograniczonych możliwości dba o to, żeby miały czysto, były nakarmione i żeby nie marzły.

Uśmiecha się... ale widać, że martwi się o jutro: co będzie dalej? czym nakarmi psiaki? czym zapłaci za weterynarza jak któreś zachoruje?

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!