• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000267946

Formularze PIT 2017/2018 dla Katolicki Ośrodek Psychologiczno-Pastoralny "Cyrenejczyk"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000267946.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
W sposób szczególny naszą ofertę kierujemy do ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej: stres, nerwica, depresja, stany lękowe, utrata osoby bliskiej, choroba, kryzysy małżeńskie i rodzinne, problemy wychowawcze, nałogi itd. Dla osób pragnących lepiej poznać samych siebie i nauczyć się lepszego kontaktu z innymi zorganizowaliśmy grupę rozwoju osobistego, natomiast osoby z problemem uzależnienia i współuzależnienia zapraszamy na weekendowe warsztaty dla rodzin z problemem alkoholowym. Młodzież przeżywającą trudności emocjonalne i wychowawcze zapraszamy na spotkania grupy socjoterapeutycznej. Osobom, które pragną się rozwijać i wzrastać w wierze proponujemy pomoc duchową: stałe spowiednictwo i kierownictwo duchowe.
Wreszcie pragniemy również pomóc w przygotowaniu osób dorosłych do sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, Eucharystii i małżeństwa.

Prowadzone działania
- poradnictwo psychologiczne i duchowe;
- psychoterapię indywidualną i grupową zarówno doraźną jak i długoterminową;
- przygotowanie osób dorosłych do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego;
- przygotowanie do małżeństwa;
- nauczanie i propagowanie naturalnych metod planowania rodziny;
- grup wsparcia i grupy terapeutyczne (obecnie działa jedna grupa terapeutyczna, grupa rozwoju osobistego, grupa DDA,warsztaty dla rodzin z problemem alkoholowym oraz grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży)
- udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego i kościelnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!