• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000268147

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Bezpieczeństwo dla Pacjentów

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000268147.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Promowanie bezpieczeństwa pacjentów, sposobów komunikacji wszystkich uczestników systemu opieki zdrowotnej, działanie na rzecz niepełnosprawnych, działalność charytatywna, organizacja wolontariatu lekarzy, pacjentów, pielęgniarek, organizowanie programów promocji zdrowia, rehabilitacyjnych, opracowanie listy błędów medycznych na zasadach podobnych jak w Wielkiej Brytanii.

Prowadzone działania:
Do tej pory zrealizowaliśmy programy równych szans dla dzieci niesłyszących i słyszących, profilaktyki zdrowotnej i aktywności fizycznej dla kobiet w okresie premenopauzy z terenów miejskich i wiejskich, pomoc humanitarną do Iraku, Pakistanu i Afganistanu, staże szkoleniowe dla Niemców i z Ukrainy w Polsce - program z fundacji Batorego.
Zależy nam na warsztatach dla pacjentów. Członkowie fundacji to lekarze, pielęgniarki i pacjenci. Naszym głównym celem jest publikacja materiałów Światowej Organizacji Zdrowia w języku polskim, ulotek i przewodników dla pacjenta w placówkach medycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!