• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000268474

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000268474.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Realizujemy cele i zadania statutowe Stowarzyszenia poprzez prowadzenie indywidualnej nauki gry na instrumentach muzycznych, nauki śpiewu solowego i estradowego dla dzieci i młodzieży; prowadzenie zajęć zbiorowych:umuzykalnienie,rytmika, zespoły instrumentalne,zespoły wokalne.
Prowadzimy zajęcia z rytmiki dla dzieci przedszkolnych w placówkach na terenie miasta Rybnika i innych miejscowości.
Organizujemy popisy klasowe i koncerty w siedzibie Stowarzyszenia oraz na naszych filiach na terenie miasta Rybnika i innych miejscowości.
Uczniowie biorą udział w imprezach zorganizowanych przez inne placówki kulturalne i oświatowe miasta Rybnika.

Od kilkunastu lat organizujemy "Festiwal Muzyki Instrumentalnej" dla dzieci i młodzieży przy współpracy z dyrekcją Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach.Udział biorą uczniowie ze szkół muzycznych i innych placówek kształcenia artystycznego z terenu miasta Rybnika i innych miejscowości powiatu rybnickiego, wodzisławskiego, mikołowskiego,miasta Żory i Jastrzębia Zdrój.
Corocznie organizujemy "Koncerty umuzykalniające dla dzieci i młodzieży" w przedszkolach, szkołach, innych placówkach kulturalnych na terenie miasta Rybnika i pobliskich miejscowości oraz dla pacjentów o/dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Organizujemy "Koncerty dobroczynne" dla pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku, dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, dla pensjonariuszy Domu Seniora w pobliskich miejscowościach powiatu rybnickiego, wodzisławskiego.
Organizujemy Koncerty Dobroczynne dla pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku, dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej i Domu Seniora w miejscowościach powiatu rybnickiego, wodzisławskiego.