• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000271874

Formularze PIT 2017/2018 dla Caritas Diecezji Elbląskiej Organizacja Pożytku Publicznego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000271874.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Caritas jest szerzenie chrześcijańskich zasad, idei i posługi charytatywnej oraz instytucjonalna aktywność charytatywna i humanitarna realizowana poprzez kierowanie i koordynowanie całej kościelnej działalności charytatywnej na terenie Diecezji Elbląskiej, a także praca wychowawcza i administracyjna na polu charytatywnym, zgodne z charakterem instytucji kościelnej.

Prowadzone działania
Naszą pomoc dla najbardziej potrzebujących kierujemy poprzez Caritas Parafii. Tam bowiem przeprowadza się zbiórkę odzieży, żywności i pieniędzy, które przeznaczone są na pomoc ludziom będącym w danej chwili w trudnej sytuacji życiowej (np. dożywianie dzieci w szkołach, wykupywanie recept, dofinansowanie wyjazdu dzieci na wypoczynek letni lub zimowy itp.).
Tradycją jest, że z okazji Dnia Dziecka i Św. Mikołaja organizujemy dla dzieci z rodzin potrzebujących z całej diecezji imprezy charytatywne.
Przekazujemy paczki żywnościowe i ze słodyczami dla rodzin, które są w potrzebie.
Organizujemy w Ośrodku kolonijno-formacyjnym Caritas Diecezji w Mikoszewie kolonie letnie dla 350 dzieci z rodzin potrzebujących i patologicznych.
Od listopada 2006r. uruchomiliśmy - przy ścisłej współpracy Miasta Elblag - jadłodajnię dla bezdomnych.