• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000275455

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000275455.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Upowszechnianie historii miasta i regionu, tradycji i folkloru oraz bieżących osiągnięć gospodarczych, kulturalnych, społecznych. Ochrona zabytków, wytworów kultury materialnej, twórczości artystycznej, itp.

Prowadzone działania
Przygotowanie do druku wydawnictwa "Monografia Miasta Leżajska" oraz obchodów 600 - lecia nadania praw miejskich Leżajskowi.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej inspiruje i podejmuje badania nad dziejami regionu, prowadzi działalność wydawniczą, podejmuje działania na rzecz ochrony, dokumentacji i konserwacji zabytków w regionie we współpracy z Muzeum Ziemi Leżajskiej, współpracuje z samorządem lokalnym, instytucjami, uczelniami, szkołami, młodzieżą w zakresie popularyzacji historii, kultury, sztuki, ochrony środowiska. Towarzystwo upowszechnia i wspiera przedsięwzięcia związane z turystyką, krajoznawstwem, kulturą fizyczną i sportem. Współpracuje z wydawnictwami i mediami w zakresie publikacji prac członków oraz działalności popularyzatorskiej (sesje i konferencje naukowe).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!