• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000276006

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Aby Żyć"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000276006.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Meningokoki i pneumokoki! Zapobiegamy i zwalczamy - aby żyć!

W styczniu 2007 roku powstała Fundacja Aby żyć, której celem jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży dotkniętym schorzeniami neuroinfekcyjnymi oraz propagowanie profilaktyki tych chorób. Szczególną uwagę zwracamy na te występujące najczęściej, wywołane przez meningokoki i pneumokoki - wśród nich przypadki określane jako SEPSA!

Fundacja realizuje wskazane cele poprzez:
1) informowanie społeczeństwa i środowisk zawodowych o chorobach infekcyjnych układu nerwowego dzieci i młodzieży oraz możliwości ich leczenia i profilaktyki, formy propagowania - informacja bezpośrednia w obiektach medycznych oraz szkolnych, media, wydawnictwa,
2) wsparcie inicjatyw dążących do szerszego rozpowszechniania profilaktyki neuroinfekcji, dofinansowanie szczepionek dla dzieci i młodzieży,
3) wspieranie rozwoju nowoczesnej diagnostyki oraz umożliwianie powszechnego dostępu do niej,
4) wspieranie procesu leczniczego chorób układu nerwowego,
5) wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z powikłaniami po schorzeniach neurologicznych,
6) wspieranie działalności placówek zajmujących się zawodowo profilaktyką i leczeniem neuroinfekcji,
7) szczepienie dzieci i młodzieży przeciw meningokokom i pneumokokom z rodzin o niskim statusie materialnym
8) organizacja koncertów, konkursów, aukcji i spotkań oraz pozyskiwanie środków finansowych i majątkowych na cele statutowe fundacji.

Neuroinfekcje to jedno z największych zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Chociaż nie występują zbyt często, to nagłe ich pojawienie się, niesie za sobą w wielu przypadkach nieodwracalne zmiany w organizmie prowadzące czasem do nagłego zgonu. Neuroinfekcje, a wśród nich np. inwazyjna choroba meningokokowa - nie całkiem poprawnie prezentowana przez media jako SEPSA - są bardzo niebezpieczne. Spóźnione lub błędne rozpoznanie może doprowadzić do nieodwracalnych zmian lub śmierci. Niestety w ostatnich latach w Polsce słowo SEPSA stało się bardzo popularne i często używane. Tak więc na bazie doświadczeń osób tworzących zarząd, powstała Fundacja Aby żyć. Działania tej organizacji w naszym kraju wpływać mają na ograniczenie powstawania neuroinfekcji (między innymi poprzez propagowanie profilaktyki), lepszą diagnostykę i leczenie oraz odwracanie skutków tych chorób. Skutecznie i w sposób profesjonalny staramy się edukować różne grupy społeczne i zawodowe (w tym przede wszystkim lekarzy i rodziców) oraz organizować akcje szczepień (w tym w miarę możliwości finansowanie szczepionek dla dzieci i młodzieży).