• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000278980

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Sto Pociech"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000278980.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja wypracowuje:
I. innowacyjne działania w zakresie pomocy rodzinie w następujących aspektach:

1. Wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci, jak i rodziców.
2. Wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa a szczególnie mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca.
3. Przeciwdziałanie izolacji rodziców małych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci oraz rodzin z problemem niepełnosprawności.
4. Wspieranie osób w kryzysie emocjonalnym.

II. nowatorskie programy edukacyjne dla dzieci w wieku od 0 do 6 i ich rodziców, opierające się na zdobywaniu wiedzy poprzez doświadczanie, obserwowanie i twórcze wykorzystywanie otaczającej rzeczywistości.

III. działania na rzecz propagowania idei wolontariatu, pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego.

Powyższe cele Fundacja realizuje poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną, wychowawczą oraz działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Prowadzone działania
Fundacja Sto Pociech działa na rzecz rodzin z małymi dziećmi. Jej celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju rodziny oraz inspirowanie do twórczego spędzania czasu ze sobą.

Fundacja ma siedzibę na Warszawskim Nowym Mieście, w historycznym budynku otoczonym pięknym ogrodem. Przestrzeń dostosowana jest do pobytu najmłodszych dzieci i osób niepełnosprawnych. W Fundacji działa Kafejka Stu Pociech - miejsce, gdzie można napić się kawy, zjeść domowe ciasto, pogadać i odpocząć, a także uczestniczyć w różnych wydarzeniach artystycznych.

Oferujemy zajęcia dla dzieci z rodzicami, rodziców i samodzielnych dzieci:
- Klubik Maluchów i Rodziców - warsztaty, grupy zabawowe i edukacyjne oraz oferta konsultacyjna wzmacniająca rodzinę w momencie, gdy pojawiają się w niej dzieci. Zajęcia pomyślane tak, by w ich trakcie dzieci (od 0 do 3 lat) mogły być z rodzicami lub na zajęciach równoległych, a rodziny z różnych kultur miały okazję do wzajemnego poznania spędzając czas na wspólnej zabawie lub słodkim nicnierobieniu.
- Odkrywanie świata - warsztaty edukacyjno - zabawowe oraz warsztaty i wydarzenia artystyczne (muzyczne, plastyczne, teatralne i inne) dla dzieci i ich rodziców. Warsztaty wprowadzają dzieci w tajniki otaczającego świata, pozwalają odkryć i rozwijać zainteresowania, obudzić drzemiące talenty oraz doświadczyć radości bycia twórcą. Rodzicom podpowiadają jak z dziećmi badać i twórczo korzystać z tego, co wokół.
- Warsztaty dla mamy i taty - warsztaty w trakcie których rodzice wzmacniają siebie w byciu wystarczająco dobrym rodzicem.

W Fundacji działają także:
- Klub Terapeutyczny dla Dzieci z Problemami Emocjonalnymi i Ich Rodziców.
- Mediacje rodzinne - spotkania wspierające rodzinę w kryzysie.

W zespole Fundacji pracują specjaliści różnych dyscyplin naukowych, przygotowani do twórczej pracy z małymi dziećmi oraz do wspierania rodziców. Współpracujemy z ekspertami z polskich organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich oraz z instytucjami samorządu lokalnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!