• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000279970

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEIO w Przemyślu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000279970.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1. Aktywizacja i wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
3. Promowanie młodych talentów,
4. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
5. Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
6. Ochrona środowiska i kształtowanie świadomości ekologicznej,
7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom,
8. Wspieranie przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych w społeczności lokalnej.

Prowadzone działania:
1. Organizowanie i współorganizowanie szkoleń, wykładów i imprez naukowych i kulturalnych integrujących społeczność lokalną,
2. Działalność szkoleniową i edukacyjną, ze szczególnym naciskiem na prowadzenie kursów kształcących umiejętności zawodowe i interpersonalne oraz kół zainteresowań rozwijających talenty uczniów,
3. Finansowanie uczestnictwa uzdolnionych uczniów w konkursach i szkoleniach,
4. Pomoc finansowa dla uczniów znajdujących się z przyczyn losowych w bardzo trudnej sytuacji materialnej,
5. Finansowanie i organizowanie konkursów i szkoleń na terenie szkoły,
6. Finansowanie i organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych i wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży,
7. Organizowanie i finansowanie wystaw prac uczniowskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!