• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000286509

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja na rzecz Rodzin Dotkniętych Autyzmem

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000286509.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja na rzecz Rodzin Dotkniętych Autyzmem stworzyła plan pomocy rodzinom dotkniętym autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju. Najważniejsze cele, do których dążymy to:
- Poprawa stanu wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych wśród osób profesjonalnie zajmujących się dziećmi: lekarzy rodzinnych, pediatrów i lekarzy innych specjalności, psychologów, pedagogów - poprzez organizowanie szkoleń, pogadanek, konferencji, wydawanie broszur informacyjnych.
- Poprawa stanu wiedzy na temat rozwoju dziecka wśród rodziców i opiekunów - przez wydawanie i rozpowszechnianie broszur informacyjnych.
- Pomoc rodzinom dotkniętym autyzmem - przez ułatwienie im pracy z dzieckiem, stworzenie warunków i możliwości prowadzenia wielokierunkowej terapii, udostępnianie pomocy terapeutycznych i edukacyjnych, rekrutację wolontariuszy.
- Wspieranie i stworzenie warunków do samopomocy rodzicom i opiekunom dzieci autystycznych - poprzez utworzenie ”klubu rodziców”, gdzie będą mieli możliwość zdobycia wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń, ale też poznania ”bratniej duszy” i odprężenia się podczas gdy ich dzieci będą integrować się i zdobywać przyjaciół pod opieką doświadczonych terapeutów.

Prowadzone działania:

1. ”Przyjaciel potrzebny od zaraz” - ten projekt ruszy gdy tylko znajdziemy siedzibę. Będzie to grupa wsparcia dla rodziców oparta na zasadach samopomocy. Zamierzamy spotykać się we własnym gronie, co tydzień lub w miarę potrzeby, aby wymieniać się doświadczeniami i informacjami ale też aby odpocząć i zrelaksować się.
W tym czasie nasze dzieci, zarówno autystyczne jak i zdrowe, będą się integrować i bawić pod okiem doświadczonych i wykwalifikowanych opiekunek.

2. Działania szkoleniowe, popularyzujące wiedzę o autyzmie wśród osób, od których rodzice mają prawo oczekiwać wsparcia - przede wszystkim wśród lekarzy.
Zamierzamy przeprowadzić cykl krótkich szkoleń dla pediatrów praktykujących w lecznictwie otwartym oraz dla lekarzy rodzinnych. Przede wszystkim przybliżymy im tzw. ”sygnały ostrzegawcze” mogące świadczyć o tym, że dziecko ma zaburzenie rozwoju należące do spektrum autyzmu.

3. Naszym dalekosiężnym planem jest stworzenie ośrodka, w którym możliwe będzie przeprowadzanie zajęć rehabilitacyjno-edukacyjnych z dziećmi.
Bardzo wiele rodzin boryka się bowiem z brakiem miejsca i potrzebnych pomocy do tego typu zajęć. Wielu rodziców rezygnuje z zajęć terapeutycznych z powodu konieczności uciążliwych dojazdów w różne rejony miasta. Naszą ambicją jest by wszystkie rodzaje terapii były dostępne w jednym miejscu i by były połączone w bloki dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka.