• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000294020

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Arka Bydgoszcz

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000294020.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Głównym celem Fundacji jest działalność na rzecz niepełnosprawnych, rozumiana jako integracja i aktywizacja społeczna, działalność oświatowa i wydawnicza w zakresie współistnienia zdrowych i chorych. Aktywizację niepełnosprawnych realizujemy m.in. przez wystawy, warsztaty, konferencje. Jesteśmy autorami cyklu wydawniczego „Odkrywamy Świat Osób Niepełnosprawnych”. Kluczem do odkrywania świata są konkursy literackie co roku ogłaszane przez fundację skierowane do niepełnosprawnych w całym kraju. Tematy dotyczą problemów i zjawisk dotykających niepełnosprawnych. Kończą się wydaniem książki zawierającej prace wyróżnione i zorganizowaniem spotkania integracyjnego dla uczestników.

Forma którą przyjęliśmy a mianowicie konkurs, wydanie publikacji promującej prace konkursowe realizuje bardzo ważne cele dla tego środowiska takie jak aktywizacja osób niepełnosprawnych, promowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej, kształtowanie klimatu społecznej akceptacji osób niepełnosprawnych, szerzenie idei akceptacji społecznej i tolerancji.
Inne realizowane przez nas działania to: wystawy prac fotograficznych, porady prawne, spotkania aktywizacyjno-warsztatowe.

Opracowaliśmy ankietę Pozwól nam spełnić Twoje oczekiwania - służy tworzeniu programów celujących w ich prawdziwe potrzeby. Na ich podstawie tworzymy programy celujące w prawdziwe oczekiwania osób niepełnosprawnych, szczególnie tych którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą podjąć pracy a chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Stąd wzięły się nietypowe pozamedyczne formy rehabilitacji jak taniec czy fotografia . Zaproponowane działania projektowe zgodne są ze statutem gdyż wspierają działania mające na celu integrację społeczną niepełnosprawnych oraz ich rehabilitację.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!