• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000298812

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja R2

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000298812.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Zadaniem motocykla ratowniczego jest wspomaganie, systemu ratownictwa medycznego.Jego przydatność w ratownictwie medycznym opiera się na małych rozmiarach, znakomitym przyspieszeniu i niezrównanej zwrotności, dzięki którym jest on w stanie przybyć na miejsce wypadku wcześniej niż karetka. Kilka minut przed przybyciem ambulansu na miejscu wypadku znajdzie się sprzęt oraz człowiek potrafiący rozpoznać stan zagrożenia życia i rozpocząć udzielanie kwalifikowanej pomocy.W ciągu tych kilku pierwszych minut motocyklista-ratownik jest w stanie zabezpieczyć miejsce wypadku, ocenić stan poszkodowanych i przekazać te informacje dyspozytorowi. Może również w razie konieczności szybko powiadomić specjalistyczne służby, takie jak ratownictwo chemiczne, Straż Pożarna czy Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.W momencie przybycia na miejsce wezwania załoga karetki wie, w jakim stanie zastanie pacjenta, a pacjent jest już przygotowywany do transportu. Jeżeli poszkodowany znajduje się w stanie zatrzymania krążenia, motocyklista rozpocznie resuscytację (wentylację z tlenem, uciśnięcia klatki piersiowej i defibrylację automatycznym defibrylatorem według wskazań). Jednym z priorytetów zwiększających szanse na przeżycie poszkodowanych z nagłym zatrzymaniem krążenia jest wykorzystanie AED (Automated External Defibrillator), czyli zautomatyzowanego defibrylatora zewnętrznego. Urządzenie to przywraca prawidłową akcję serca za pomocą impulsu elektrycznego. U większości (80-90%) poszkodowanych zatrzymanie krążenia przebiega w mechanizmie migotania komór (nieuporządkowanego drżenia serca, w których przestaje ono pompować krew do mózgu i innych narządw). Tylko defibrylacja jest to w stanie odwrócić i ten rytm uporządkować. Statystycznie z każdą minutą szanse na uratownie maleją o około 10 %, a mózg bez dostarczania tlenu (prowadzenia resuscytacji) umiera po około 4 minutach. Motocykl ratunkowy może dostarczyć defibrylator na miejsce zdarzenia bardzo szybko. Motocyklista może odwołać przyjazd karetki jeśli wezwanie okaże się fałszywe, lub jeśli poszkodowanemu wystarczy doraźna pomoc bez konieczności transportu do szpitala.Motocykl nadaje się do wykorzystania przy zabezpieczaniu imprez masowych, gdzie niejednokrotnie trzeba przedostać się przez obszar, którego przejechanie utrudnia tłum ludzi. Można też motocyklem torować drogę karetce w godzinach szczytu, oraz wykonywać szybkie transporty krwi między szpitalami, a nawet miastami. W okresie wzmożonego ruchu motocykl może patrolować autostrady i najbardziej uczęszczane drogi. W razie wypadku pomoc medyczna będzie blisko. W wielu krajach, na przykład Anglii czy Niemczech ratownictwo motocyklowe sprawdza się od kilkunastu lat. Zdarza się, że czas dojazdu motocykla na miejsce wypadku wynosi 2 minuty.
Od 2008 roku pełnią również dyżury ratownicy na rowerach w ścisłym centrum Krakowa wykonując te same zadania jak ratownik na motocyklu.

Prowadzone działania
Wszyscy, którzy potrzebują pomocy spowodowanej nagłym pogorszeniem stanu zdrowia, lub ofiary wypadków komunikacyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!