• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000300684

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000300684.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie SPiR działa na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku, a także ich rodzin, opiekunów i pracodawców. Zasadniczym celem organizacji jest wspieranie i wyrównywanie szans osób, które na skutek chorób bądź zdarzeń losowych utraciły możliwość sprawnego i samodzielnego funkcjonowania.

Ideą Stowarzyszenia jest promowanie szeroko rozumianej przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy jednoczesnym wspomaganiu ich w zdobyciu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz rozwijaniu wrodzonych zdolności.

W ramach działalności statutowej, organizacja wspiera również zatrudnianie osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku poprzez fachową pomoc i doradztwo, a także zajmuje się szkoleniem zawodowym osób, pragnących pracować z osobami niepełnosprawnymi.

Stowarzyszenie jest otwarte na wszelkie dostępne formy współpracy z ludźmi dobrej woli, organizacjami pozarządowymi i instytucjami, dla których ważny jest los osób niepełnosprawnych.

Organizacja realizuje projekty, prowadzi kluby samopomocy i terapię zajęciową. W ramach działań statutowych SPiR zapewnia wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz pomoc w usamodzielnianiu się.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!