• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000301989

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Hospicyjna im. Św. Judy Tadeusza

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000301989.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. św. Judy Tadeusza świadczy wszechstronną całościową opiekę domową nad pacjentem chorującym na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu przyczynowemu postępujące choroby nowotworowe.

Opieka sprawowana jest przez posiadających duże doświadczenie zawodowe pielęgniarki i lekarzy.

Opieka ta obejmuje uśmierzenie bólu i innych objawów (leczenie objawowe), łagodzenia cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodzin chorych podczas trwania choroby.

Zarówno lekarze jak i pielęgniarki to osoby posiadające duże doświadczenie w pracy klinicznej, szpitalnej, współpracujące z wybitnym twórcą i założycielem opieki paliatywnej w Polsce św. pamięci Ks. Eugeniuszem Dutkiewiczem. Przez wieloletnią wykonywaną z niezwykłym oddaniem pracę wykazali się dobrym przygotowaniem do pełnionego powołania i udzielania pomocy w sytuacjach najtrudniejszych. Swoje powołanie w udzielaniu wysokospecjalistycznej pomocy realizują na dwa sposoby: poznanie i rozumienie. Pełne "poznanie" drugiego człowieka nie jest możliwe bez zaufania. Zaufanie jest bowiem tą wartością, dzięki której możliwe staje się nawiązanie więzi, bez której trudno jest dotrzeć do świata bólu, cierpienia i choroby drugiego człowieka.

Najważniejsze dla naszych lekarzy i pielęgniarek to wspólne trwanie i bycie razem w długotrwałej chorobie dając wyraziste przesłanie: Będę z tobą. Nie opuszczę cię. Nie zostaniesz sam. Zawsze ci pomogę.

Prowadzone działania:
Pomoc społeczna, w tym pomoc pacjentom i ich rodzinom będących w trudnej sytuacji życiowej.