• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000305185

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Uwierz w Siebie"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000305185.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Prowadzone działania
Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” jest organizacją pozarządową założoną w listopadzie 2007 roku z inicjatywy rodziców, dyrektorów placówek edukacyjnych oraz przedsiębiorców, którego główną misją było polepszanie warunków kształcenia dzieci i młodzieży w powiecie dębickim.

Istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na przepływ innowacyjnych form edukacyjnych ze szkół do przemysłu, który czeka na młodą, gotową do pracy młodzież. Zadaniem Stowarzyszenia jest stworzenie wspólnej platformy dialogu pomiędzy lokalnym rynkiem pracy a placówkami oświatowymi.

Chcielibyśmy, aby Stowarzyszenie było miejscem rozpoznawania potrzeb, diagnozowania problemów oraz kreowania rozwiązań dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przedsiębiorców.