• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000310793

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000310793.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Naszym celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju edukacyjnego, psychicznego, kulturowego, fizycznego, społecznego i patriotycznego w szczególności dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez Stwoarzyszenie, a także budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Poza swoją główną działalnością, prowadzeniem Niepublicznego Zespołu Szkół Stowarzyszenie wspiera i współtworzy życie społeczne mieszkańców gminy. Od lat realizuje projekty kulturalne, sportowe i profilaktyczne, między innymi prowadzi świetlicę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży z rodzin problemowych. Prowadzenie świetlicy dla miejscowych dzieci i młodzieży ma tym większe znaczenie, że na terenie Łuszczanowa powstał w ostatnich latach kompleks mieszkań chronionych, których młodzi lokatorzy często potrzebują wsparcia pedagogicznego wykraczającego poza możliwości szkoły czy przedszkola. Inną, równie istostną i wartą wymienienia inicjatywą realizowaną przez Stowarzyszenie dla uczniów jest udział w wieloletnim projekcie edukacyjnym Federacji Inicjatyw Oświatowych "Z Małej Szkoły w Wielki Świat", w ramach którego dzieci i młodzież rozwijają umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych i przedsiębiorczości. Szczególną wagę zarząd Stowarzyszenia przywiązuje do edukacji kulturalno-artystycznej uczniów, dlatego biorą oni udział w "Akademii Filmowej", a w szkole działa amatorska grupa teatralna ,,Fantazja". Stowarzyszenie organizuje warsztaty i zajęcia propagujące znajomość języków sąsiadujących państw wśród uczniów. Organizujemy wyjazdy, wycieczki zarówno dla uczniów, jak i rodziców w celu lepszego poznania naszego kraju. Od września 2012 roku organizujemy warsztaty plastyczno-wikliniarskie dla dzieci i dorosłych z całej gminy. W celu zapewnienia dzieciom jak najlepszych warunków lokalowych, prowadzimy budowę gimnazjum, gdyż w chwili obecnej brakuje nam odpowiednich sal dydaktycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!