• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000314665

Formularze PIT 2017/2018 dla Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000314665.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Do najważniejszych zadań Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu należy:
- upowszechnienie wiedzy na temat Konwencji o Prawach Dziecka poprzez prelekcje i publikacje
- interweniowanie w kryzysowych sytuacjach dziecka
- prowadzenie działalności kontrolnej i profilaktycznej
- monitorowanie przestrzegania praw dziecka hospitalizowanego
- przygotowanie dzieci i młodzieży do działalności na rzecz ochrony praw człowieka
- udzielanie w wyjątkowych sytuacjach pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży
- organizowanie imprez i kolonii dla dzieci
- prowadzenie terapii dla dzieci i młodzieży

Prowadzone działania
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu był organizatorem dwóch edycji Młodzieżowej Wszechnicy Praw Obywatelskich, przygotowanej dla młodzieży szkół średnich w ramach Programu Edukacji Prawnej Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.
Przedsięwzięcie było unikatowe w skali kraju, ponieważ w Projekcie uczestniczyła młodzież z terenu aż trzech powiatów: lublinieckiego, oleskiego oraz tarnogórskiego.
Wszechnica kierowania była dla klas przedmaturalnych, liceów oraz techników. Głównym celem projektu były działania podnoszące świadomość oraz kulturę młodzieży w korzystaniu z instrumentów prawnych oraz umiejętności dochodzenia swoich praw.
W 2007 roku realizowaliśmy jeszcze dwa inne projekty, a mianowicie: Cykl szkoleń z I Pomocy i Ratownictwa Przedmedycznego. Projekt realizowany był na terenie lublinieckich Gimnazjów i miał na celu przeszkolenie młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Drugi projekt to -Terapia dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w nauce.Projekt miał swoją kontynuację w 2008roku i skierowany był do dzieci i młodzieży, która boryka się z nadpobudliwością psychoruchową bądź innymi dysfunkcjami uniemożliwiającymi niejednokrotnie prawidłowe funkcjonowanie w szkole i grupie społecznej. Realizacja projektów możliwa była dzięki wsparciu finansowemu przez Burmistrza Miasta Lublińca. Poza tym organizujemy dla dzieci olimpiady szachowe, zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz grupy wsparcia dla rodziców.
W 2009 realizowane były dwa projekty: " Program terapii dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce" oraz
" Młodzieżowa Wszechnica Praw Obywatelskich- program edukacji prawnej".
Upowszechniamy prawa dziecka w placówkach oświatowych, szkolimy Rady Pedagogiczne i rodziców.
Prowadzimy ośrodek mediacyjny i interwencyjny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!