• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000317840

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja na rzecz Ochrony Praw Zwierząt "Nero"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000317840.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Wspieranie wszelkich działań na rzecz udzielenia pomocy zwierzętom bezdomnym, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz zwierząt wymagających opieki w następstwie niewłaściwego traktowania przez człowieka.
2. Współpracę z Policją oraz Strażą Miejską i innymi instytucjami w zakresie koniecznym dla zapewnienia ochrony praw zwierząt.
3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
4.Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów Fundacji.
5.Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, reklamowej.
6. Prowadzenie i wspieranie ośrodków i schronisk dla zwierząt.
7.Promocję i reklamę firm i instytucji wspierających ochronę środowiska i zwierząt.
8.Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących problematyki ochrony środowiska i zwierząt.

Prowadzone działania
Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt „NERO” została zarejestrowana w KRS d w listopadzie 2008r., ale prawdziwą działalność rozpoczęliśmy dużo wcześniej. Członkami Fundacji są osoby posiadające bogate doświadczenie w aktywnej pomocy potrzebującym zwierzętom. Łączy nas wysoka wrażliwość na cierpienie zwierząt, nie tylko tych bezpańskich, lecz także tych, które mają właścicieli. Cele naszej organizacji to m.in.:
- zwalczanie bezdomności zwierząt poprzez aktywną działalność adopcyjną,
- leczenie, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji,
- interweniowanie wobec zagrożenia zdrowia i życia zwierząt pokrzywdzonych.
Aktualnie mamy pod swoim patronatem dwa przytuliska
1. Przytulisko dla bezdomnych psów ”U Eli i Andrzeja”
2. Przytulisko dla kotów ”U Pani Miry”

Poza tymi przytuliskami opiekujemy się kilkoma psami znajdującymi się pod opieka wolontariuszy w tzw.Domach Tymczasowych
Nasza domena to ”Żadne zwierzak gdy potrzebuje pomocy nie pozostanie bez niej” .

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!