• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000319202

Formularze PIT 2017/2018 dla Partnerstwo dla Doliny Baryczy

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000319202.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” kontynuuje podjęte przez licznych partnerów działania służące rozwojowi unikatowego regionu Doliny Baryczy, obszaru 8 gmin położnych w obrębie chronionego obszaru Natura 2000, w południowo - zachodniej części Polski, na pograniczu województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Działania podejmowane przez „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” od 2008 służą rozwojowi trójsektorowej współpracy pozwalającej na zrównoważony rozwój Doliny Baryczy, w szczególności oddolnej aktywności mieszkańców w ramach programu „Działaj Lokalnie” jako Ośrodek Działaj Lokalnie, obszarów wiejskich w ramach PROW 2007-2013 jako Lokalna Grupa Działania a także szczególnie cennych walorów rybackich obszaru w ramach PO Ryby 2007- 2013 jako Lokalna Grupa Rybacka.

Podejmowane przez Stowarzyszenie zadania służą rozwojowi i wsparciu unikatowych terenów cennych przyrodniczo – chronionych wieloma formami (Natura 2000, Rezerwat Ornitologiczny , Park Krajobrazowy, Konwencja Ramsar, Living Leaks), na których od niemal 800 lat człowiek prowadzi gospodarkę rybacką w zgodzie z przyrodą. Współcześnie prowadzona jest przez szereg większych i mniejszych często rodzinnych gospodarstw(www.smacznykarp.barycz.pl). Od 2006 roku wysiłkiem wielu partnerów organizowane się Dni Karpia (www.dnikarpia.barycz.pl) – cykl wydarzeń odbywających się we wrześniu i październiku, promujących unikalne piękno Doliny Baryczy, jej producentów i usługodawców najwyższej jakości wyróżnionych znakiem promocyjnym „Dolina Baryczy Poleca” (www.dbpoleca.barycz.pl) a także szerokiej oferty turystycznej regionu (www.barycz.pl) za pomocą sztandarowego produktu jakim jest karp.
To, co wyróżnia Dolinę Baryczy, to aktywność i chęć działania na rzecz obszaru jej mieszkańców (www.aktywni.barycz.pl), którzy dzięki wsparciu samorządów i miejscowego biznesu z ogromnym zapałem uczą się realizować projekty służące dobru wspólnemu (www.dzialaj.barycz.pl).