• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000321399

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pasjonatów Tańca "Ego"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000321399.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest :
1. Szeroka popularyzacja tańca wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
2. Tworzenie warunków do czynnego uczestnictwa w/w grup w zajęciach tańca.
3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzięki uczestnictwu w różnych formach współzawodnictwa jak również wypracowanie wśród społeczeństwa poczucia piękna i elegancji związanej z tańcem.
4. Poszerzenie wiedzy na temat historii poszczególnych tańców, ich rodowodu i zasięgu geograficznego.

Ponadto:

1. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
-Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z
-Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - PKD 85.52.Z
-Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych -
PKD 90.01.Z.
-Pozostała działalność związana ze sportem - PKD 93.19.Z
-Działalność rozrywkowa i rekreacyjna - PKD 93.2
-Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - PKD 93.29.Z
-Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 94.99.Z