• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000339423

Formularze PIT 2017/2018 dla Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000339423.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Przywrócenie bezdomnym godności oraz pomoc w ich powrocie do społeczeństwa.
Osobom, które nie mają dokąd wrócić zapewnienie godziwych warunków spędzenia ostatnich lat życia.
Młodzieży trafiającej do nas staramy się w pierwszej kolejności pomóc w powrocie do rodziny.
Pozostającym w Schronisku przydzielamy w miarę posiadanych możliwości jakąś pracę, którą traktujemy jako terapię. Mieszkańcy sami sprzątają, gotują, piorą, biorą udział w produkcji kopert, pracują w lesie przez co mamy trochę opału, uprawiają pole, pracują na rzecz środowiska lokalnego.
Schronisko w Bielicach od 2010roku przypomina raczej Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny ponieważ większość osób to osoby niepełnosprawne, chore poważnie i wiekowe.

Prowadzone działania:
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Bielicach.
Działalność Domu dla osób starszych w Ścinawie Małej została tymczasowo zawieszona ze względu na brak środków pieniężnych na działalność w drugim obiekcie usytuowanym na wsi.
Schronisko w Bielicach udziela schronienia i pomocy alkoholikom, osobom po opuszczeniu szpitali, zakładów karnych, ośrodków penitencjarnych i resocjalizacyjnych, jak również osobom posiadającym status uchodźcy.
Udziela pomocy prawnej w uzyskaniu przez bezdomnych dowodu osobistego, renty, emerytury, zasiłków pieniężnych, odzieży, zatrudnienia, miejsca w szpitalu lub innym ośrodku pomocy społecznej (np. Ośrodek Leczenia Odwykowego).
Uruchomiono dwa punkty wydawania żywności oraz innych form pomocy osobom pozbawionym środków do życia na terenie dwóch Gmin. Korzystwa z pomocy około 3500 osób.
Współdziałanie z terenowymi organami administracji państwowej i organizacjami społecznymi.
Od 2005 roku Koło uczestniczy w realizacji unijnych projektów mających za zadanie aktywizowanie naszych bezrobotnych a zdolnych do pracy podopiecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!