• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000342477

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego Nr IX im. Juliusza Słowackiego We Wrocławiu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000342477.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego:
1) wspieranie systemu dydaktyczno-wychowawczego, w odniesieniu do uczniów, nauczycieli i absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3, w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące Nr IX im. Juliusza Słowackiego, zwanego w dalszej części Statutu Szkołą,
2) inicjowanie, organizowanie i popieranie różnych form doskonalenia i dokształcania uczniów, nauczycieli i absolwentów,
3) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i społecznych członków Stowarzyszenia,
4) popularyzacja wiedzy o Szkole, jej zadaniach i celach działania.
5) popularyzacja wiedzy o patronie Szkoły,
6) wspieranie uczniów w trudnej sytuacji życiowej, uczniów niepełnosprawnych oraz - z rodzin niewydolnych wychowawczo,
7) wspieranie utalentowanych uczniów poprzez fundowanie stypendiów, finansowanie udziału w seminariach, obozach naukowych itd.,
8) wspieranie programów szkolnych, udziału uczniów w międzynarodowej wymianie młodzieży w ramach procesu integracji europejskiej,
9) aktywizowanie i integrowanie środowiska absolwentów LO Nr IX wokół Szkoły na rzecz jej wszechstronnego rozwoju,
10) wspieranie finansowe Szkoły, także z wykorzystaniem funduszy krajowych i Unii Europejskiej - w rozwoju jakościowym Szkoły, w powiększaniu i modernizacji bazy szkolnej,
11) pomoc finansowa i rzeczowa emerytowanym nauczycielom Szkoły, jej uczniom i absolwentom,
12) kreowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z uroczystościami Szkoły i z Patronem LO Nr IX,
13) budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły i promowanie jej uczniów, nauczycieli, absolwentów i sympatyków,
14) dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego Szkoły, jej uczniów, nauczycieli, absolwentów i sympatyków.